Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Ενημερωτικά Δελτία

- Στην Αττική το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με σοβαρή αναπηρία στη χώρα που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας: Πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα περιφερειακό Σχέδιο Δράσης στην Αττική

- Β. Αιγαίο: Τρομακτική πρωτιά - το ποσοστό των φτωχών και αποκλεισμένων πολίτων ανέρχεται στο 71,6%! Πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

- Στη Στ. Ελλάδα μόλις το 10% κατοίκων με αναπηρία (ηλικίας 18-64) εργάζονται - το χαμηλότερο ποσοστό πανελλαδικώς: Πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

- Οι μισοί από τους κατοίκους στη Δυτ. Ελλάδα με σοβαρή αναπηρία βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας, μόλις το 18,7% έχει εργασία: Πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

- Ήπειρος: Ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά -μεταξύ των Περιφερειών της χώρας- στον δείκτη απασχόλησης των ατόμων με σοβαρή αναπηρία: Πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

- Πελοπόννησος: 6 στους 10 κατοίκους με σοβαρή αναπηρία (ηλικίας 18-64) βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας και του αποκλεισμού: Πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

- Ν. Αιγαίο: Μόλις 2 στα 10 άτομα με σοβαρή αναπηρία έχουν εργασία, το υψηλότερο ποσοστό ανικανοποίητων αναγκών υγείας στη χώρα. Πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

- 7 στους 10 πολίτες με αναπηρία στην Αν. Μακεδονία και Θράκη βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: Πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

- 1η Ημερίδα Συνεργασίας Τοπικών Κινημάτων, Κοζάνη, 28 Νοεμβρίου 2022

- 1 στους 2 κατοίκους της Θεσσαλίας με σοβαρή αναπηρία (18-64), βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας ή του αποκλεισμού: Η πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα περιφερειακό Σχέδιο Δράσης