Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Προσβασιμότητα

Στον ιστοχώρο αυτό σας δίνεται η δυνατότητα, με απλά βήματα, να προσαρμόσετε εύκολα και άμεσα διάφορες ρυθμίσεις με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Έναρξη των προσαρμογών »

Στόχος των διαθέσιμων προσαρμογών είναι η περαιτέρω και εξατομικευμένη ικανοποίηση των αναγκών διαφορετικών χρηστών με αναπηρία. Η κάθε εναλλακτική ρύθμιση έχει οριστεί με συγκεκριμένο στόχο, εντούτοις μπορεί εν δυνάμει να εξυπηρετεί και άλλες συνθήκες χρήσης. Για το λόγο αυτό, σας προτρέπουμε να δοκιμάσετε ελεύθερα διάφορους συνδυασμούς μέχρι να πετύχετε το αποτέλεσμα που σας εξυπηρετεί καλύτερα.