Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Βίλνιους – Λιθουανία

- Ανακοινώσεις

Ομιλία της κυρίας Φωτεινής Ζαφειροπούλου, η οποία είναι μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.μεΑ. – Υπεύθυνη για Θέματα Ατόμων με Βαριά Αναπηρία, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, με θέμα «Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014 – 2020: Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία».  Στόχος της ομιλίας ήταν η περιγραφή των ενεργειών της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την οριζόντια ένταξη της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της προσβασιμότητας στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της Ελλάδας, καθώς και η προβολή στοχευμένων δράσεων ως καλών παραδειγμάτων, όπως το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας, για την ενημέρωση των φορέων μελών (εθνικά συμβούλια ατόμων με αναπηρία και αναπηρικές οργανώσεις από όλες τις χώρες της Ευρώπης) του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο εκπροσωπεί πάνω από 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία. Επισυνάπτεται η ομιλία σε μορφή word και PowerPoint.

Σχετικά αρχεία: