Το Έργο «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» με δικαιούχο την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας ζωής υπό το πρίσμα της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της ΕΣΑμεΑ ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία.

Το όραμα

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας, ενισχύοντας τη θεσμική ικανότητα της ΕΣΑμεΑ, επιθυμεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία μέσω της επιστημονικής καταγραφής και συστηματικής παρακολούθησής τους. Το Παρατηρητήριο θα αποτελέσει ισχυρό εργαλείο του αναπηρικού κινήματος, ώστε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις να μην μείνουν στα χαρτιά, αλλά να μεταφραστούν σε πραγματικές αλλαγές στις ζωές των ατόμων με αναπηρία και στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, με ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για όλους.

ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΜΕ
Μοιράσου μαζί μας τις ιδέες σου!

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στους Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»