Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Όροι και Προϋποθέσεις

Η χρήση ή επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις. Το περιεχόμενο ολόκληρου του διαδικτυακού τόπου καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης μπορεί να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση.

Τα μέλη της Κοινοπραξίας της Πράξης διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων του λογοτύπου, των εικόνων και των φωτογραφιών, του κώδικα λογισμικού, καθώς και τα δικαιώματα οποιουδήποτε υλικού για το οποίο έλαβε την άδεια χρήσης από τον ιδιοκτήτη του.

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου διατίθεται στο χρήστη για προσωπική χρήση. Η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, πώληση ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση του περιεχομένου δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Κοινοπραξίας της Πράξης.

Τα μέλη της Κοινοπραξίας διατηρούν τον διαδικτυακό τόπο για σκοπούς πληροφόρησης και επικοινωνίας και καταβάλει κάθε προσπάθεια να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Εντούτοις οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση για την ακρίβειά τους.

Η Κοινοπραξία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκληθεί από την πρόσβαση ή χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Το ίδιο ισχύει και για τις ιστοσελίδες που συνδέονται μέσω συνδέσμων με αυτόν, για το περιεχόμενο και την πολιτική ασφάλειας των οποίων δεν φέρουν καμία ευθύνη τα μέλη της Κοινοπραξίας της Πράξης

Οποιαδήποτε επικοινωνία που διαβιβάζεται προς τον διαδικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε στοιχείων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κ.λπ. διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. Όλο το περιεχόμενο της επικοινωνίας μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και να χρησιμοποιείται ελεύθερα από την Κοινοπραξία, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του, ειδικότερα αν μπορεί να βλάψει τον ίδιο τον διαδικτυακό τόπο ή τους χρήστες του, έστω και αν έχει σταλεί με άγνοια του αποστολέα.

Σε περίπτωση που η χρήση του διαδικτυακού τόπου παραβαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οι πληροφορίες του επισκέπτη μπορεί να αποτελέσουν μέρος έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές.