Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Δημοσιεύσεις

- 10ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Στοιχεία για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Μελέτη για το Πρόσθετο Κόστος Διαβίωσης Λόγω Αναπηρίας

- Εθνική Έκθεση για την Αναπηρία Β' έτους - 2018

- Εθνική Έκθεση για την Αναπηρία έτους 2020

- 9ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών διαβίωσης, φροντίδας και υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ.

- Μελέτη για τη Μετάβαση από την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση χωρίς Αποκλεισμούς

- 8ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Φτώχεια και αναπηρία ζεύγος αχώριστο

- Μελέτη για τη Διαμόρφωση Συνθηκών και Πλαισίων Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Κοινότητα

- 7ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ουραγός στις δαπάνες για την αναπηρία η Ελλάδα στην Ευρώπη

- Εθνική Έκθεση για την Αναπηρία Α' έτους - 2017