Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Εθνική Έκθεση για την Αναπηρία έτους 2022

- Δημοσιεύσεις

Στο πλαίσιο του Π.Ε.8 «Ετήσιες εκθέσεις - Εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης, προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία» του Υποέργου 1 (αυτεπιστασία) της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» θα εκπονηθούν ετήσιες εκθέσεις που στοχεύουν να αποτελέσουν: 

  • εργαλείο παρακολούθησης, ελέγχου, προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,
  • εργαλείο ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα γενικά και ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία όλων των κατηγοριών, 
  • εργαλείο διαλόγου με φορείς του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των αναπηρία,  και εντέλει,
  • εργαλείο ανάληψης πρωτοβουλιών για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Επισυνάπτεται:

  • Η Ετήσια Έκθεση του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας (ΠΕ8, Π8.3) έτους 2022
  • Η Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας έτους 2022

Σχετικά αρχεία: