Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Επιστολές εξειδίκευσης για την ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις Περιφέρειες

- Δημοσιεύσεις

Επιστολές εξειδίκευσης για την ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις Περιφέρειες (στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε.9 της Πράξης Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας).

Σχετικά αρχεία: