Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Δημοσιεύσεις

- 15ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ψηφιακός αποκλεισμός για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία στην Ελλάδα

- 14ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Στοιχεία σοκ για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία: εκτός εργατικού δυναμικού η συντριπτική πλειονότητα!

- 13ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στα Άτομα με Αναπηρία

- Εθνική Έκθεση για την Αναπηρία έτους 2022

- Επιστολές εξειδίκευσης για την ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις Περιφέρειες

- 12ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Νέοι με αναπηρία στην Ελλάδα: Στο περιθώριο, φτωχοί και μόνοι

- Επιστολές εξειδίκευσης στο πλαίσιο του Π.Ε.9

- 11ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Υγεία, αναπηρία και χρόνια πάθηση

- Εθνική Έκθεση για τη Αναπηρία Έτους 2021

- Εθνική Έκθεση για την Αναπηρία Γ' έτους - 2019