Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Δημοσιεύσεις

- 8ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Φτώχεια και αναπηρία ζεύγος αχώριστο

- 7ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ουραγός στις δαπάνες για την αναπηρία η Ελλάδα στην Ευρώπη

- Οδηγός κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για άτομα με αναπηρία: Πώς να ιδρύσεις μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση

- Οδηγός εργοδοτών για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία

- Οδηγός: Προνοιακά επιδόματα και παροχές για άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

- Σύντομος οδηγός ασφαλιστικών θεμάτων για άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

- Οδηγός επιχειρηματικότητας για νέους και γυναίκες με αναπηρία

- Εθνική Έκθεση για την Αναπηρία α΄ έτους (2017)

- Κείμενα Πολιτικής: «Για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς: Εισαγωγή της δικαιωματικής προσέγγισης στη συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδομένων για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία»

- Κείμενα Πολιτικής: «Προσφυγική κρίση και αναπηρία: Πολιτικές προστασίας και μέτρα για την άρση των διπλών εμποδίων και διακρίσεων»