Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δημοσιεύει τις Τελικές Συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ προς την Ελλάδα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

- Ενημερωτικά Δελτία

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία των Τελικών Παρατηρήσεων και Συστάσεων της Επιτροπής των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στον αγώνα του αναπηρικού κινήματος για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους στην Ελλάδα, η Ε.Σ.Α.μεΑ. παίρνει την πρωτοβουλία και μεταφράζει στα ελληνικά τις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής, στοχεύοντας στην περαιτέρω διάχυση αυτών στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειες τους, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ταυτόχρονα η Ε.Σ.ΑμεΑ. δίνει στη δημοσιότητα το κείμενο των Τελικών Παρατηρήσεων και Συστάσεων και σε μορφή «εύκολη για ανάγνωση» ή «κείμενο για όλους» (easy-to-read), που αποτελεί μια μέθοδο επαναφήγησης και μεταγραφής κειμένου, που διευκολύνει την ανάγνωση και την κατανόησή του και απευθύνεται σε άτομα με δυσκολίες στο γραπτό λόγο.

Το χρονικό: Σε συνέχεια της πρόσφατης εξέτασης της Ελλάδας για το ΠΩΣ το ελληνικό κράτος εφαρμόζει την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η Επιτροπή, αρχικά στις 26 Σεπτεμβρίου και οριστικά στις 29 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών τις Τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της προς την ελληνική κυβέρνηση: Τι πρέπει δηλαδή να πράξει η Ελλάδα την επόμενη περίοδο, τόσο σε νομοθετικό όσο και εφαρμοστικό πλαίσιο, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις της Σύμβασης.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τον εποικοδομητικό διάλογο που είχε με την αντιπροσωπία της ελληνικής κυβέρνησης, τις συναντήσεις και συσκέψεις που είχε με τους εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ., ως την αντιπροσωπευτική οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην Ελλάδα και τις εναλλακτικές εκθέσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αξιολόγησε τις ελλείψεις σε ότι αφορά στη μη ορθή εφαρμογή της Σύμβασης οι οποίες καταπατούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, δυσχεραίνοντας την ζωή τους. Οι Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής, που παρουσιάζει σήμερα η Ε.Σ.Α.μεΑ., στοχεύουν  στο να άρουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία (παιδιά, γυναίκες, πρόσφυγες, μετανάστες, ηλικιωμένοι, άτομα που διαβιούν σε ιδρύματα και φυλακές, κλπ.) στη χώρα μας, ζητώντας από το ελληνικό κράτος να της λάβει υπόψη και να τις υλοποιήσει. 

Σχετικά αρχεία: