Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 2019

- Ανακοινώσεις

Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 2019

Ημερίδα: Το αναπηρικό κίνημα ρωτά την ελληνική κυβέρνηση πως θα υλοποιήσει τις παρατηρήσεις- συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Ηλιούπολη, Αμφιθέατρο Ε.Σ.Α.μεΑ., 3 Δεκέμβρη, ώρα έναρξη 9 π.μ.


Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο ή θέλετε να το παρακολουθήσετε σε μεγαλύτερη ανάλυση, ακολουθήστε τον σύνδεσμοΣτο πλαίσιο της 3ης Δεκέμβρη, Εθνικής και Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία διοργανώνει την ημερίδα : «3η Δεκέμβρη 2019: Το αναπηρικό κίνημα ρωτά την ελληνική κυβέρνηση πως θα υλοποιήσει τις παρατηρήσεις- συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών». Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Π.Ε.5 του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και λειτουργία του Παρατηρητηρίου θεμάτων αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» ενταγμένης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που υλοποιεί η Ε.Σ.Α.μεΑ. με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Τα άτομα με αναπηρία στο προσκήνιο

Τίποτα για Εμάς χωρίς Εμάς