Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ αρ.πρωτ. 1380/27.09.2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δικηγόρου

- Ανακοινώσεις

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ" Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Σχετικά αρχεία: