Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ αρ.πρωτ. 1422/3.10.2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπευθύνου

- Ανακοινώσεις

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ" Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Σχετικά αρχεία: