Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Αιτήσεις Υποψηφίων Επιστημονικών Υπευθύνων της με αρ. πρωτ. 1725/21.11.2016 Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπευθύνου

- Ανακοινώσεις

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ"

Αιτήσεις Υποψηφίων Επιστημονικών Υπευθύνων της με αρ. πρωτ. 1725/21.11.2016 Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπευθύνου

Σχετικά αρχεία: